Алберт Айнщайн

Albert Ajnsajn 101. Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо.
02. Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.
03. Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За първото не съм толкова сигурен.
04. Единственото, което обърква познанията ми, е моето образование.
05. За съжаление вече стана очевидно, че нашата технологичност задмина нашата хуманност.
06. Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.
07. Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.
08. Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.
09. Който обича да марширува, напразно има мозък в главата — гръбначният би бил достатъчен.
10. Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.
11. Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.
12. Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.
13. Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти.
14. Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на всякакви средства.
15. Технологичният прогрес е като брадва в ръцете на патологичен престъпник.
16. Страхувам се, че непременно ще настъпи денят, в който технологиите ще изпреварят простото човешко общуване. И светът ще получи поколение от идиоти.