Наполеон Бонапарт

napoleon01. Чуждата глупост не ни прави по-умни.
02. Тези, които са лишени от най-разпространените предразсъдъци, притежават други.
03. Хората се управляват по-лесно чрез пороците им, отколкото чрез добродетелите им.
04. Можете да останете по-високо от оскърбителите си, ако им простите.
05. За да имаме правилна оценка на характера на човека, трябва да го видим в нещастие.
06. Последната дума винаги остава за общественото мнение.
07. Когато сърцата се разделят, няма смисъл ръцете да остават една в друга
08. Най-голямата безнравственост е да се захващаш за работа, която не умееш да вършиш.
09. Изкуството на управлението се състои в това, да не се позволи на хората да остареят на своите длъжности.
10. Никога не прекъсвай врага си, докато прави грешка.
11. Глупакът има голямо предимство пред образования човек: той винаги е доволен от себе си.
12. Няма безстрашни хора между тези, които има какво да губят.
13. Успехът – ето какво създава великите хора.
14. Войната е деветдесет процента информация.
15. Стремежът да се властва над себеподобните е една от най-силните човешки страсти.
16. Случаят – това е единствения законен владетел на вселената.